Aktuality

21 července 2020

Kurzy a semináře CPPT

Transferová kancelář Univerzity Karlovy CPPT nabízí vzdělávací kurzy a semináře, které je možné využít v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II). Proškolit se je možné v těchto oblastech:

• Transfer poznatků a technologií - Praktický semestrální online kurz Management of Science and Innovation je zaměřený na oblast managementu vědy, projektového managementu a problematiku transferu technologií. (K dispozici na podzim 2020.)

• Autorské právo - Seminář/webinář zaměřený na autorské právo v kontextu transferu poznatků vedený odborníkem na otázky duševního vlastnictví s rozsáhlými zkušenostmi z praxe.

• Databáze - Seminář/webinář vedený zkušenými analytiky shrnující, jaké databáze jsou k dispozici v oblasti výzkumu komercializačního potenciálu a patentů s praktickými ukázkami.

• Další dle dohody - Ve výše zmíněných a příbuzných oblastech školení na míru.

V nabídce je také e-learningový kurz Excellence-in-ReSTI, který přináší komplexní informace a praktické rady týkající se řízení projektů v oblasti vědy a inovací. Více informací o nabízených kurzech a seminářích najdete na webu CPPT.