Aktuality

14 prosince 2018

CUIP uzavřela smlouvu s americkou společností Svenox Pharmaceuticals LLC

Dceřinné společnosti Univerzity Karlovy, Charles University Innovations Prague (CUIP), se podařilo úspěšně uzavřít smlouvu se společností Svenox Pharmaceuticals LLC o převodu práv k přihlášce vynálezu, který pochází z vědeckého týmu profesora Alexandra Hrabálka z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

 


Vynález vědeckého týmu prof. Hrabálka se týká nového typu látek, které by mohly být využitelné v léčbě tuberkulózy. Společnost Svenox Pharmaceuticals LLC se v rámci koupě vynálezu zavázala k zajištění potřebného a finančně i časově náročného vývoje finálního léčiva a v případě pozitivních výsledků k jeho následnému využití. Případná dostupnost vyvinutého léčiva by měla být nejenom ve Spojených státech amerických, ale také v řadě států Evropské unie, Indii nebo Jihoafrické republice.

Celý proces uzavření smlouvy měla na starost nově vzniklá 100% vlastněná dceřiná společnosti Univerzity Karlovy, která tento případ převzala od Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK). Cílem CUIP je ulehčit CPPT UK poslední fázi komercializace se společnostmi, které mají o výsledky vědy a výzkumu z UK velký zájem.

CUIP pomáhá ulehčit CPPT UK poslední fázi komercializace s firmami, které mají o výsledky z UK velký zájem, jelikož CPPT jako součást UK nemá možnost jednat tak dynamicky, jak v dnešní době vyžadují firmy. CUIP ihned po jeho založení začalo plnit svou roli, a tak se mu již po půl roce fungování podařilo úspěšně dokončit projekt.