Aktuality

8 březen 2018

Artios Pharma uzavře s MU licenci na sloučeniny k výzkumu nukleáz

Britská společnost Artios Pharma Ltd., která se zabývá vývojem nových způsobů léčby rakoviny, uzavře s Masarykovou univerzitou licenční smlouvu. Ta firmě umožní využívat k výzkumu inhibice nukleáz patentované sloučeniny Masarykovy univerzity. Nukleázy jsou enzymy, které se podílejí na opravě poškozené DNA. Zablokování tohoto procesu v rakovinných buňkách vede k jejich zničení, odborníci se proto domnívají, že látky blokující činnost nukleáz mohou mít široký potenciál při léčbě celé řady nádorů.


Masarykova univerzita s firmou Artios Pharma už téměř rok spolupracuje na vývoji nových léků na nádorová onemocnění. Artios Pharma nyní uplatnila opci k uzavření licenční smlouvy a bude tak moci přednostně licencovat výsledky tohoto výzkumného programu.

Celý článek si můžete přečíst zde.