Aktuality

15 ledna 2019

Workshop Alevia: Zakládání spin-off společností

Společnost Alevia pořádá ve spolupráci se svými partnery ve dnech 24. a 25. dubna 2019 v Pardubicích dvoudenní workshop zaměřený na problematiku zakládání spin-off společností.


Na základě rostoucí poptávky ze strany výzkumných organizací se Alevia rozhodla uspořádat dvoudenní workshop tematicky zaměřený na zakládání tzv. spin-off společností. Jedná se jak o společnosti, ve kterých má mateřská institutce finanční podíl, tak o společnosti, které si zakládají akademičtí či vědečtí pracovníci výzkumné organizace s využitím duševního vlastnictví či know-how patřícího zaměstnavateli.

Workshop se bude zabývat případovými studiemi i právnímu rámci, který má na zakládání dopad. Akce je určena primárně pro zástupce veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných organizací, popřípadě jiných výzkumných organizací veřejno-právního charakteru. Z důvodu zachování vysoké míry interaktivity je počet účastníků omezen na maximálně 20.

Lektoři: Martin Fusek (IOCB TECH s.r.o.), Otomar Sláma (CUIP s.r.o.), Matej Kliman (AK HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI),

Facilitace: Aleš Vlk (alevia)

Další podrobnosti a registrační formulář naleznete zde.